METIS skal ved indretningen af sin virksomhed organisatorisk såvel som administrativt træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at identificere, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter for at forhindre, at de skader den rådgivning, som virksomheden yder til kunderne.

Risikoen for en interessekonflikt opstår, hvor der er modstridende interesse mellem METIS og Kunden eller mellem to eller flere af METIS' kunder indbyrdes.

METIS har identificeret følgende potentielle interessekonflikter:

  • METIS udnytter oplysninger om kunders handler til at yde investeringsrådgivning til andre kunder, eller medarbejderne selv udnytter sådanne oplysninger.

  • METIS opnår en finansiel gevinst, eller undgår et finansielt tab på bekostning af kunden.

  • METIS rådgiver en kunde, hvor rådet strider mod en anden kundes interesser.

  • METIS har en anden interesse end kunden i resultatet af den ydelse som leveres til kunden.

  • METIS har et finansielt, eller andet incitament til at sætte en anden kundens eller kundegruppes interesser over kundens interesser.

  • METIS modtager provisioner fra tredjeparter, der kan påvirke den rådgivning som METIS yder og dette ikke er oplyst til kunden.


Oplistning af ovenstående potentielle interessekonflikter er ikke udtømmende.

Alle ansatte i Metis Family Office A/S skal påse, at der ikke opstår interessekonflikter. Ved en mulig opstået interessekonflikt, skal selskabets direktør straks informeres. Hvis en interessekonflikt materialiseres og ikke kan løses, skal selskabets direktør orientere den/de berørte kunder om den potentielle interessekonflikt.